Zapraszamy do kontaktu: 600 774 362 instalatorkonserwator@vp.pl

Zobacz, także: Facebook | Instagram

Rodzaje instalacji elektrycznych

Pod pojęciem instalacji elektrycznej kryje się zespół urządzeń elektrycznych, które zostały ze sobą połączone. Tego typu urządzenia muszą mieć skoordynowane parametry techniczne. Ich napięcie znamionowe musi wynosić do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego. Jeśli chodzi o rodzaje, instalacje elektryczne można podzielić m.in. ze względu na rodzaj odbiorników, które mają być zasilane, sposób wykonania i czas użytkowania. Co warto wiedzieć na ten temat?

Instalacje elektryczne a rodzaj zasilanych odbiorników

Zadaniem instalacji jest dostarczenie energii lub sygnałów elektrycznych do konkretnych odbiorników. W zależności od ich rodzaju, można wyszczególnić poniższe rodzaje.

  • Instalacje oświetleniowe – w tym przypadku mamy do czynienia z zespołem połączonych ze sobą urządzeń, które mają za zadanie zasilać elektryczne źródła światła. Oprócz tego, różnego rodzaju przenośne sprzęty elektroniczne, komputery, AGD oraz grzejniki elektryczne, podłączane do gniazd jednofazowych. Warto też wspomnieć o podgrzewaczach wody o niewielkiej mocy, które często spotyka się w domach jednorodzinnych.
  • Instalacje siłowe – jak sama nazwa wskazuje, ich zadaniem jest zasilanie silników elektrycznych, ale również urządzeń przemysłowych, których moc grzewcza jest znacznie większa. Mowa m.in. o ogrzewaniu elektrycznym lub kuchniach elektrycznych. Tego typu sprzęty są zazwyczaj podłączane do gniazd trójfazowych.

Podział ze względu na sposób montażu

Instalacje elektryczne mogą być wykonane w różny sposób. Jak wygląda podział w tym przypadku?

  • Instalacje wtynkowe – są one realizowane bezpośrednio pod warstwą tynku, na powierzchni ściany. Kable mocuje się przy pomocy drutów, klamer i gwoździ, na ścianie, która nie jest otynkowana. Ważną kwestią jest odpowiednie dopasowanie pozostałych elementów, takich jak gniazda czy puszki.
  • Instalacje podtynkowe – to rozwiązanie jest szczególnie polecane jeśli zależy nam na możliwości ewentualnej zmiany instalacji, bez jednoczesnej konieczności kucia ścian. Cały proces polega na utworzeniu specjalnych rowków w ścianie i umieszczeniu w nich rurek, w których następnie znajdą się przewody elektryczne. Gdy te czynności zostaną wykonane, rozpoczyna się tynkowanie.
  • Instalacje natynkowe – najczęściej można spotkać je w miejscach typu piwnice, gdzie wygląd pomieszczenia nie jest istotny. Jak sama nazwa wskazuje, instalacje elektryczne tego typu są montowane bezpośrednio na otynkowanej ścianie. W tym celu wykorzystuje się specjalne metalowe opaski.

Podział ze względu na miejsce występowania

Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek obiekty wykorzystywane przez ludzi, które nie byłyby zasilane elektrycznie. Niemniej jednak istnieje osobny podział uwzględniający miejsce występowania. Na czym dokładnie on polega?

  • Instalacje przemysłowe – jak sama nazwa sugeruje, występują w różnego rodzaju obiektach przemysłowych, wydobywczych oraz wytwórczych. To zatem takie branże jak górnictwo lub hutnictwo.
  • Instalacje nieprzemysłowe – dotyczą tzw. budownictwa ogólnego. Do tej grupy zalicza się domy, mieszkania, różnego rodzaju instytucje, obiekty użyteczności publicznej itp.
  • Instalacje w rolnictwie – oprócz wspomnianej branży, są to też systemy, które można znaleźć w obiektach hodowlanych oraz ogrodniczych.

Wyżej wymienione kategorie to oczywiście tylko pewna część. Instalacje elektryczne można podzielić m.in. ze względu na czas przewidywanego użytkowania (stałe i tymczasowe) oraz ze względu na wpływ czynników zewnętrznych na elementy instalacji (do użytkowania w zwykłych pomieszczeniach, szczególnych i poza budynkami).