Zapraszamy do kontaktu: 600 774 362 instalatorkonserwator@vp.pl

Zobacz, także: Facebook | Instagram

Prawidłowe uziemienie w budynku – jak to sprawdzić?

Jednym z elementów odpowiadających za bezpieczeństwo instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku jest uziemienie. Aby jednak ochrona była na wystarczającym poziomie, konieczne jest właściwe wyprowadzenie przewodu. Jeśli zapomnimy o tym zadaniu na etapie przygotowywania fundamentów, musimy liczyć się z ryzykiem przykrych konsekwencji w przyszłości. Usługi elektryczne polegające na sprawdzeniu uziomu powinny zostać zrealizowane przez doświadczonego elektryka. Podczas pomiarów, oceni on również jego jakość. Co warto wiedzieć na ten temat?

W jaki sposób sprawdzić prawidłowość uziemienia?

O tym jaki jest stan uziomu informuje nas pomiar rezystancji uziemienia. Czym jednak dokładnie jest uziom? To element, który ma za zadanie zapewnić ochronę przed nieoczekiwanym napięciem elektrycznym. Może ono pojawić się np. na materiałach przewodnikowych urządzeń znajdujących się w domu, takich jak lodówka czy pralka. Sporym ryzykiem jest również sytuacja trafienia piorunem, której konsekwencją często jest zniszczenie instalacji elektrycznej oraz wyposażenia. Zapewnia ponadto ochronę przeciwporażeniową gdyby doszło do uszkodzenia instalacji. To zatem istotny element jeśli zależy nam nie tylko na skutecznym zabezpieczeniu życia i zdrowia domowników, ale przy tym ochronie drogich sprzętów przed zepsuciem.

Pomiary uziomów to popularne usługi elektryczne. Specjaliści dysponują odpowiednio czułymi miernikami posiadającymi odpowiednie certyfikaty. Dzięki temu, wyniki są podawane z bardzo dużą dokładnością. To z kolei pozwala na zbadanie uziomów nawet na niskich zakresach i szybkie wykrycie ewentualnych błędów. Dokonując pomiaru rezystancji uziemienia można w wielu przypadkach ocalić ludzkie życie, dlatego tego typu czynności warto przeprowadzać regularnie. Badania okresowe budynku odbywają się najczęściej co 5 lat i jednym z elementów jest właśnie sprawdzenie uziomów.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat uziomu?

Zdecydowana większość osób decyduje się na uziemienie podczas budowy fundamentów. Wynika to z faktu, iż na tym etapie prace są najmniej kłopotliwe, mniej czasochłonne i przede wszystkim tańsze. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest tzw. uziemienie szpilkowe, co wynika z wysokiej skuteczności, a jednocześnie niskich kosztów montażu. Cała konstrukcja ma postać pionowego elementu, który został otoczony betonem. Jest on zwykle wykonany ze stali ocynkowanej, a sporą zaletą jest możliwość odseparowania od zmieniających się warunków atmosferycznych.

Po jego zamontowaniu, warto zamówić usługi elektryczne. W jaki sposób przebiega cała procedura? Po skontaktowaniu się z firmą, fachowiec zjawia się w ustalonym terminie i sprawdza instalację zgodnie z obowiązującymi procedurami, określonymi m.in. w prawie budowlanym. Obowiązkowym elementem jest sprawdzenie poziomu rezystancji uziemienia. W tym celu najczęściej wprowadza się próbkę prądu, pozwalającego na oszacowanie poziomu bezpieczeństwa. Co jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości? Konieczne jest jak najszybsze zidentyfikowanie miejsca ich występowania, czyli obszaru gdzie doszło do uszkodzenia instalacji.

Co w sytuacji gdy zapomnimy o uziemieniu na etapie fundamentów? Takie sytuacje wbrew pozorom nie należą do rzadkich. W tym przypadku możemy wykonać np. uziom otokowy. Należy jednak liczyć się z koniecznością przeprowadzenia bardziej zaawansowanych prac oraz wyższymi kosztami, w porównaniu do wykonania całości na etapie robót ziemnych związanych z fundamentami.